Mette Strand Sabbasen

Har mange års erfaring fra møbelbransjen og drev eget firma med kontraktsmøbler i 23 år. Hun har siden 2013 jobbet med logistikken i Expo Nova Møbelgalleri og vært støttefunksjon for selgerne våre.

Verkstedveien 1
Drammensveien 134
0277 Oslo

PB 544 Skøyen
0214 Oslo

+47 23 13 13 40
expo-nova@expo-nova.no

Åpningstider
Mandag-fredag 10:00 -17:00
Lørdag 10:00 -16:00