Gry Elisabeth Nakken

Gry har mange års erfaring med løsningssalg fra møbelbransjen og startet i Expo Nova i mai 2017. Hun er utdannet i fransk og markedsføring og jobber nå som prosjektleder møbler i kontraktsavdelingen.

Verkstedveien 1
Drammensveien 134
0277 Oslo

PB 544 Skøyen
0214 Oslo

+47 23 13 13 40
expo-nova@expo-nova.no

Åpningstider
Mandag-fredag 10:00 -17:00
Lørdag 10:00 -16:00