Gry har mange års erfaring med løsningssalg fra møbelbransjen og startet i Expo Nova i mai 2017. Hun er utdannet i fransk og markedsføring og jobber nå som prosjektleder møbler i kontraktsavdelingen.