Vi arbeider utelukkende med produsenter som har hovedkontor i EU/EØS-land samt i Nord-Amerika, og tilnærmet all produksjon foregår også innen dette området. Alle våre produsenter jobber aktivt med å redusere sin påvirkning på miljøet, og de aller fleste er ISO-14001, EMAS (2), Green Guard-sertifisert eller Svanemerket, eller har tilsvarende merkeordninger på sine produkter. 

Vi har et spesielt fokus på å tilby tidløse møbler i moderne design.  Kombinasjonen av tidløshet og høy kvalitet gir meget lang levetid. Dette gjenspeiles også i at enkelte av våre produsenter gir opp til 30 års garanti på sine produkter.  

I vår daglige drift har vi fokus på å velge «grønne» produkter. Vi er medlem av RENAS for retur av elektrisk avfall og vi har kildesortering og returordning for vanlig avfall og emballasje via RagnSells som er ISO14001 sertifisert. Vi er også medlem av Grønt Punkt og betaler derigjennom returavgift for all emballasje.

Expo Nova har et spesielt fokus på kontroll av produsenter vedr bruk av trevirke som er fremstilt bærekraftig, og vi etterspør konsekvent sertifisering for trevirke. Videre innhenter vi dokumentasjon fra våre leverandører vedr forkrommingsprosesser, med spesielt fokus på at dette skjer i lukkede «sirkler».

Ved eventuell fremtidig avhending av møbler levert gjennom oss, har enkelte av våre produsenter egne returordninger for brukte møbler til gjenvinning. Vi kan også være behjelpelige med retur av øvrige møbler, via vår returordning hos RagnSells.

Vi fokuserer på at samtlige av våre leverandører kan dokumentere at arbeidet i deres fabrikker skjer i henhold til ILOs konvensjoner og FNs 10 punkts program (UN Global Compact).

Expo Nova er prekvalifisert i StartBank. Dette innebærer at vi har gjennomgått en ekstern revisjon av alt fra økonomi, HMS-arbeid, kvalitetsrutiner og samfunnsansvar. Vi er også stolte av å kunne fremlegge miljødeklarasjoner og sertifiseringer fra alle våre leverandører. 

 

 Start bank logo              Grønt punkt logo                       Renas logo