GMC Eiendom

Interiørarkitekt: Magu design AS. Fotograf: Arne Bru Haug

 

I samarbeid med Magu Design har vi prosjektert og levert all belysning til det gamle Tollhuset i Stavanger. Lokalene er totalrehabilitert og brukes nå til møte og selskapsaktivitet. Belysning er fra Kreon og Bocci.

Verkstedveien 1
Drammensveien 134
0277 Oslo

PB 544 Skøyen
0214 Oslo

+47 23 13 13 40
expo-nova@expo-nova.no

Åpningstider
Mandag-fredag 10:00 -17:00
Lørdag 10:00 -16:00