Kontor i Oslo

Arkitekt: Hille & Strandskogen Arkitekter AS/ Colline Design. Foto: Jonas Adolfsen Architectural Photography

 

Et nydelig historisk bygg, hvor arkitektene har fornyet og modernisert på en måte som styrker byggets identitet. Bygget var finalist i Oslo Bys Arkitekturpris i 2016, og fikk hederlig omtale, med begrunnelse "...bygningen er et meget interessant forbildeprosjekt for tilsvarende rehabiliteringer."

 

Verkstedveien 1
Drammensveien 134
0277 Oslo

PB 544 Skøyen
0214 Oslo

+47 23 13 13 40
expo-nova@expo-nova.no

Åpningstider
Mandag-fredag 10:00 -17:00
Lørdag 10:00 -16:00