Kvalitet øverst i alle ledd hos nye Michaels på Briskeby

Interiørarkitekt: Kirsti Prestmarken/Kaape Interiors. Fotograf: Stian Broch.

 

Briskebyveien 31 fremstår i ny drakt! Kvalitet stod øverst i alle ledd og med byens råeste lokasjon samt historie som trafostasjon på Briskeby, var byggets arkitektur og tidsepoke viktige grunnpilarer under utviklingen av det nye interiøret for Michaels. 

 

For interiørarkitekt Kirsti Prestmarken i studio KAAPE var det viktig å balansere full utnyttelse av bygg vs. komfort og opplevelse. Den store takhøyden med robuste vegger og overflater ble rendyrket, og "target" var å gi de industrielle rommene varme og identitet i tråd med nye matopplevelser, spennende gjester og høy puls. I "trainers eller høyhælt" - alle skulle føle seg velkommen på Michaels! En interiørarkitektur som lot gjestene føle samme energi i første bar-del...og videre inn i "bakevja"/brasseriet var viktig for å opprettholde nødvendig kapasitet. Fortolkningen av trafo´ens historie og egenskaper - "å flytte energi fra et sted til et annet", resulterte i en custom-made metallinstallasjon som strekker seg gjennom hele etasjen og knytter både barer og gjester til en helhetlig restaurant-opplevelse. 

 

Dagens chambre separe på mesaninen, byr på dagslys og behersker i dag både akustikk og nytelse for øyet, - i kontrast til førsteetasjens mer robuste materialbruk ble det introdusert en mykere palett. En gigantisk tekstil-installasjon ruver himlingen og skaper balanse mellom rom-volum og ny "takhøyde". 

 

Møbler fra: B&B Italia, Maruni, Eikund, Gubi, Sancal, Lapalma og Vipp

Verkstedveien 1
Drammensveien 134
0277 Oslo

PB 544 Skøyen
0214 Oslo

+47 23 13 13 40
expo-nova@expo-nova.no

Åpningstider
Mandag-fredag 10:00 -18:00
Lørdag 10:00 -16:00