Telenor

Leveransen av møbler til fellesarealer i Telenors hovedkontor på Fornebu, i 2001-02, er den største leveransen vi har stått for. Vi har senere også levert møbler til flere oppgraderingsprosjekter i bygget. I forbindelse med et pilotprosjekt for åpne atrier har vi samarbeidet med Telenors og Romlaboratoriets interiørarkitekter og levert møbler og belysning fra bla. B&B Italia, Vitra, Roche Bobois m.fl.. Området, som nå består av både møtesoner, stille soner og sosiale soner, er betydelig mer i bruk etter endringen, og har samtidig skapt et samlings-punkt for de nærliggende arbeidsplassene og en fargerik oase i bygget.
 

Verkstedveien 1
Drammensveien 134
0277 Oslo

PB 544 Skøyen
0214 Oslo

+47 23 13 13 40
expo-nova@expo-nova.no

Åpningstider
Mandag-fredag 10:00 -17:00
Lørdag 10:00 -16:00